Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Internetowa Gala Choinek - konkurs PIK

Utworzono dnia 11.12.2020
Czcionka:

REGULAMIN KONKURSU
INTERNETOWA GALA CHOINEK

Organizator:

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 8 , 15-089 Białystok


Cel:

Celem jest konkursu jest popularyzacja tradycji wykonywania ozdób choinkowych, charakterystycznych dla naszego Regionu, a także wspólnego, rodzinnego świętowania Bożego Narodzenia.

Warunki uczestnictwa:

- konkurs skierowany jest do rodzin zamieszkałych w województwie podlaskim, które podczas Świąt Bożego Narodzenia podtrzymują zwyczaj ubierania choinki zgodnie
z tradycjami Regionu,

- wszystkie ozdoby powinny być wykonane samodzielnie, ręcznie przy użyciu naturalnych materiałów takich jak: kolorowy papier, bibuła, filc, piórka, wydmuszki, słoma, wiklina, orzechy, źdźbła trawy, ciasto, opłatek, słoma itp. Zachęcamy do rodzinnego wykonywania ozdób.

- warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie 7 zdjęć choinki bożonarodzeniowej;
2 zdjęcia prezentującego ujęcie całościowe choinki i 5 zdjęć detali tzn. zbliżeń pojedynczych ozdób zawieszonych na drzewku,

- parametry zdjęć: format - JPG, dłuższy bok - 800 pikseli, całkowita objętość wszystkich załączników nie może przekroczyć 20 MB

- nie można stosować fotomontaży i/lub kolaży, polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików, stosować ozdób kupionych.

- zdjęcia muszą być opatrzone opisem dotyczącym zastosowanych materiałów i technik oraz informacją na temat autora lub autorów prac (w karcie zgłoszenia prosimy o podanie dorosłego przedstawiciela Rodziny: imię i nazwisko rodziny, adres, e-mail, tel.),

- prace należy przesłać razem z wypełnioną elektroniczną kartą zgłoszenia dostępną na stronie
www.pikpodlaskie.pl i oświadczeniem RODO na adres: choinka@pikpodlaskie.pl zgodnie
z powyższymi warunkami uczestnictwa,

- zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście przez uczestnika i nie naruszają praw osób trzecich,

- złożenie przez uczestnika Konkursu wypełnionej karty zgłoszenia przesyłanej wraz z fotografiami oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych
w karcie w celach związanych z organizacją Konkursu, w tym umożliwienia uczestnikowi udziału w Konkursie i publikacji prac na stronie internetowej Organizatora, wyłonienia zwycięzcy i odebrania nagrody, promocji Konkursu i publikacji wizerunku uczestnika na stronie internetowej Organizatora i portalach społecznościowych, na których Organizator posiada konto.
Jednocześnie przesłanie prac wraz z kartą zgłoszenia oznaczać będzie udzielenie Organizatorowi zezwolenia na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie fotografii na następujących polach eksploatacji:
–przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez Organizatora informacji o Konkursie i materiałów promocyjnych z wykorzystaniem zdjęć,
– wykorzystanie i publikacja w zapowiedziach dotyczących Konkursu i w jego wynikach, we wszelkich mediach oraz dla celów promocyjnych na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych, na których Organizator ma konto,
– utrwalanie, obróbka, powielanie i archiwizacja w celach promocyjnych i dokumentacyjnych Organizatora, a także nieodpłatne i bezterminowe zezwolenie na dokonywanie przez Organizatora opracowania przesłanych fotografii, obejmujące również prawo korzystania i rozpowszechniania takiego opracowania.

- zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu

Nagrody:

- komisja składająca się z artystów plastyków i etnografów wyłoni najciekawsze choinki,
reprezentujące tradycyjne zdobnictwo charakterystyczne dla regionu

- zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia, ufundowane przez Organizatora na ogólną sumę 4.000 zł, przy czym Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród

- nagrody pieniężne przyznane laureatom konkursu zostaną przekazane na ich rzecz przelewem bankowym na rachunek wskazany przez uczestnika po ogłoszeniu wyników Konkursu i skierowaniu przez Organizatora prośby do laureata o wskazanie rachunku.
W przypadku, gdy uczestnik nie powiadomi Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania informacji Organizatora, Organizator dokona przekazania nagrody pieniężnej przekazem pocztowym na adres wskazany przez uczestnika w karcie zgłoszenia do Przeglądu. Koszty przekazu będą ponoszone przez uczestnika i potrącane z przekazywanej nagrody

- decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne

- najciekawsze spośród nadesłanych zdjęć zostaną zamieszczone na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku: www.pikpodlaskie.pl w galerii „INTERNETOWA GALA CHOINEK”

Termin:

- zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia należy przysyłać do dn. 10 stycznia 2021roku na adres:
choinka@pikpodlaskie.pl

- wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PIK www.pikpodlaskie.pl
15 STYCZNIA 2021r.

Uwagi końcowe:

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu Konkursu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania,

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszenia

Utworzono dnia 11.12.2020, 09:01

https://www.facebook.com/bibliotekajaswily/

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 49

W poprzednim tygodniu: 33

W tym miesiącu: 125

W poprzednim miesiącu: 278

Wszystkich: 32007

Imieniny